Textruta: Överordnade system

Procon Styrsystem för Ytbehandling

 

-Windows baserat program för Windows 7/8/10/11 med ett Microsoft Office liknande gränssnitt.

-Ett program för alla typer av anläggningar. Förbättringar kommer gamla anläggningar till godo.

-Uppsättningsbart.

-Största intelligensen finns i PC:n. PLC: utför bara order från PC:n. Minimerar programunderhåll.

-Helt öppet system. Slutkunden kan själv göra ändringar och installationer.

-De flesta ändringar kan göras i full automatik och påverkar anläggningen direkt. --Ändringar görs normalt sätt endast av systemansvarig.

-Unika recept för alla artiklar.

-Möjlighet att simulera anläggning upp till 500 x realtid.

-Dynamisk ändring av språk i hela programmet. Svenska, Norska, Danska, Finska, Engelska, Tyska och Franska finns tillgängligt.

 -Olika uppsättningsparametrar kan definieras för två olika språk för att service av anläggning kan göras i önskat språk. Via ett enkelt översättningssystem är det

     mycket enkelt att lägga till nya språk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsida

Referenser

Partners

Kontakt

Reservdelar

Procon

Om företaget

Support

Procon Prestanda

 

-Upp till 15 Procon-terminal kan anslutas via nätverk (TCP/IP) till Procon. Dessa terminaler kan användas som In-/Utmatningsterminaler och övervaknings datorer.

-Support finns för PLC-systemen Telemecanique, Siemens, Mitsubishi och SATT Control. Mycket enkel anpassning för andra PLC-system.

-300 bad/stationer.

-60 transportörer. Standard, sido, transfer, tömning mm.

-35 olika processblock i ett recept

-Upp till 120 Väg/Tid steg i ett processblock

-Logikrecept med godtyckligt uppsättningsbara transportörsoperationer i en station.

-Programrecept för godtyckligt uppsättningsbara station och eller transportörsoperationer. Ex. tiltrecept, trumrotation…

-Färgindikeringar och bilder för olika typ av gods, omkörning etc. för snabb överskådlighet.

-500 knappar status för direkt styrning/visning av utrustning i anläggningen.

-10 Automatiska vågdoseringsutrustningar kopplade till Procon.

-100 Likriktare i olika bad/stationer kan styras. Likriktaren kan vara DC eller puls typ och styrs helt av artikelbaserat recept.

-150 doseringspumpar som godtyckligt kopplas till olika stationer.

-Programmering/underhåll av absolutvinkelgivare direkt från Procon.

-150 temperaturregulatorer, PLC eller externa.

-150 olika mätsignaler. Spänning, ström, ph mm.

-25 olika tidkanaler med 20 omslagstider per kanal. Dessa kanaler kan användas för att styra temperaturregulatorer, flödet i anläggning mm.

-Flödeskontroll av produktionsflödet i anläggningen

-Egna villkorsfunktioner för att kunna avancerat styra olika flöden i anläggningen.

-1000 larm från PLC-system.

-1000 larm från Procon. Övervakning av likriktare, doseringspumpar, tider i bad mm.

-Sparad larmlista och statistik på antal larm.

-Skicka larm via E-Post/SMS till berörda personer.

-Produktionsstatistik för antal producerade artiklar, antal omkörningar, antal felkörningar,  pålastningstider,  avlastningstider, olika stopptider i anläggningen mm.

-Processtatistik som visar processgången för godset, alla tider, spänningar, strömmar, temperaturer etc i alla bad för ett gods.

 inmatning, alarm gränser, speciella händelser mm. Både börvärden och verkliga värden i stationerna visas. --Eventuella avvikelser indikeras med färger mm.

     -Statistiken visar även nuvarande tid i station, tid sedan

     -Buffert med köer för obehandlat och behandlat gods. Operatören kan godtyckligt flytta ordningen i köerna                                                   för omprioritering av produktionen.

    -Olika typer av gods kan ha olika prioritet i buffertköer. 

    -Alla menyer i systemet kan skrivas ut på papper eller till fil.

-Simulering av process i upp till 500 gånger hastighet på separat PC.

     -Procon följer manuell körningen och återställer allt gods/recept.