Samarbetspartners

Textruta: Vi säljer och installerar KraftPowercon galvanolikriktare.

Medlem i

Textruta: Turntech AB Våra styrsystem kan komplettas med överordnade PC-program typ Procon XP , för realtidstyrning av godsflödet genom linen, referenser finns.

Startsida

Referenser

Partners

Kontakt

Reservdelar

Procon

Om företaget

Support

Likriktare FlexKraft är konstruerad för att ge bästa elektriska egenskaper samtidigt som den klarar svår industriell miljö.

Likriktaren är uppbyggd av 1-10 kraftmoduler som tillsammans med en styrmodul ger en komplett likriktare. Två eller flera likriktare kan sättas samman till en stapel.

Varje kraftmodul består av två identiska halvor, som kan kopplas i serie eller parallellt. Detta ger ett sortiment med enkel utgång från 12V till 30V, från 250A till 6 000A i en stapel.

Två eller flera likriktarstaplar kan kopplas ihop till högre spänningar (60V DC) och strömmar (30 000A).

Dual :Om de två halvorna inte kopplas ihop, utan istället hålls var för sig i en A och B-sida, blir det två utgångar med maximalt 15V från 2x250A till 2x3 000 A. De två delarna arbetar då som två    individuella likriktare. Platsbesparande och kostnadseffektivt.

Polvändare: Likriktaren kan förses med inbyggd polvändarenhet.

 

Flexibel: Effektstyrning ger ett stort reglerområde för spänning och ström.

Utbyggbar: Moduluppbyggnaden medger enkel uppgradering vid ökat strömbehov.

Utrymmessnål: Litet fotavtryck gör den enkel att placera. Modulär design ger flexibilitet i uppbyggnaden.

Hög effektfaktor: Ger låg reaktiv effekt jämfört med tyristorreglerade och shuntreglerade likriktare.

Rippel: Den har lågt strömrippel över hela reglerområdet.

 

 

Lättanpassat till våra styrsystem

KraftPowercons FlexKraftlikriktare integreras och styrs via befintligt profibusnätverk och maskinstyrning.

Nätverkskommunikation ger stor flexibilitet  och

exakthet i styrningen. Likriktaren styrs kundanpassat från befintlig iX / E-terminal eller Proconsystem.

 

Komplett lösning

Vi offererar likriktare med komplett styrteknisk lösning.

 

Vilken FlexKraft passar er?

Klicka på likriktaren för att se olika spänning och strömkombinationer !

Textruta:             Automationsprojekt
Automationsprojekt hjälper oss med service och nya projekt
www.automationsprojekt.se